เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า SkillLane ที่ช้อปผ่าน www.officemate.co.th หรือ Officemate Mobile App

1. ลูกค้าใหม่ออฟฟิศเมทบิลแรก ช้อปตั้งแต่ 1,500 บาท รับส่วนลด 150 บาท / ยอดการสั่งซื้อ
โดยระบุรหัสส่วนลด “OFMSKILL10100”

2. ลูกค้าซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท / ยอดการสั่งซื้อ
โดยระบุรหัสส่วนลด “OFMSKILL10300”

หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และยกเว้นการซื้อสินค้ากลุ่ม Printer ทุกชนิดทุกขนาด , Multifunction , Ink , Toner , Copy Paper , สินค้า Clearance รหัสสินค้าที่ราคาลงท้ายด้วยเลข 4 ,กระเช้าของขวัญทุกชนิด, สินค้า กลุ่ม MarketPlace (สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMYและ MKP) และ สินค้า Best Deal


- ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดทั้งหมดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 รหัสสมาชิก OfficeMate / ยอดการสั่งซื้อ

- ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 65

- ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

- ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้

- กรณียกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณและคะแนน The1

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า